BOTEC de ontwerpende systeembouwer ook voor u!

BOTEC de ontwerpende bouwer.


Ervaren

Meer dan 200 gebouwen gerealiseerd

Van groot tot klein, BOTEC heeft jarenlange ervaring in het bouwen van duurzame kwaliteitsgebouwen.


Lage prijs

Veel bedrijfshuisvesting voor een lage prijs

BOTEC is specialist in het ontwerpen en realiseren van de meeste m2 voor de scherpste prijs.


Systeembouw

Ontwerpende bouwer voor bedrijfshuisvesting

Een geïntegreerd bouwproces zorgt voor een korte doorlooptijd: in 6 maanden van ontwerp tot oplevering.

Ontwerpen

BOTEC ontwerpt uw bedrijfsgebouw met kennis van zaken.

Voordat het ontwerp van uw nieuwe bedrijfshuisvesting definitief is moeten er een aantal belangrijke keuzes worden gemaakt. Het ontwerpen van een bedrijfshal gaat daarom stapsgewijs en in fases.

1. Inventarisatiefase

Wat zijn de voordelen en beperkingen van uw huidige huisvesting?
Wat zijn de technische, esthetische en oppervlakte eisen aan de nieuwbouw ?
Aan welke logistieke en procesmatige eisen moet het gebouw gaan voldoen?
Aan welke duurzaamheidseisen moet het ontwerp gaan voldoen?
Wat is het beschikbare bouwbudget?
Waar wilt u bouwen ?
Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van de beschikbare kavels?

2. Voorlopige ontwerpfase

Op basis van de vastgestelde uitgangspunten word door BOTEC  het Voorlopig Ontwerp gemaakt.
Voor dit Voorlopige Ontwerp wordt een kostenraming gemaakt.
Terugkoppeling; Voldoet het Voorlopige Ontwerp aan de uitgangspunten?

3. Definitieve ontwerpfase

Op basis van het Voorlopige Ontwerp wordt het Definitieve Ontwerp gemaakt.
Er worden sonderingen gemaakt van de bouwlocatie.
De definitieve prijs van het ontwerp wordt vastgesteld.
Het ontwerp wordt getoetst aan de gemeentelijke eisen.
Terugkoppeling; Voldoet het Definitieve Ontwerp aan de uitgangspunten?

4. Aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente.

Bel of mail BOTEC nu voor een afspraak: 0341 26 46 56 info@botec.nl