Ontwerpen en bouwen doe je samen met BOTEC, de partij met verstand van zaken.

Hoe gaat het ontwerp en bouwproces in zijn werk?

Werkwijze

Stap 1: Inventarisatiefase

Gezamenlijk opstellen met onze adviseur van de wensen en eisen waaraan uw nieuwe bedrijfsgebouw moet voldoen, met name gericht op uw bedrijfsproces.

Stap 2: Voorlopig ontwerp en kosten raming maken

Op basis van het programma van eisen wordt een eerste schets ontwerp gemaakt. Samen overleggen we of dit plan en onze kostenraming aan uw wensen voldoet.

Stap 3: Overleg met de gemeente.

Om er zeker van te zijn dat uw plan past op het beoogde kavel wordt het plan bij de gemeente getoetst. Nadat er eventuele aanpassingen zijn gedaan en u 100 % tevreden bent met het plan gaan we naar stap 4.

Stap 4: Definitief ontwerp, offerte en bouwcontract.

In deze fase wordt het plan definitief uitgewerkt, de puntjes op de i gezet en kan BOTEC een gespecificeerde offerte maken. Nadat er een akkoord is bereikt over de offerte gaan we het bouwcontract maken.

Stap 5: De aanvraag omgevingsvergunning.

Het definitieve ontwerp wordt nu nog verder uitgewerkt, voorzien van de benodigde berekeningen en dergelijke die benodigd zijn om de omgevingsvergunning te kunnen aanvragen.

Stap 6: De bouwfase

BOTEC biedt als ontwerpende bouwer het voordeel dat er direct nadat de omgevingsvergunning is afgegeven kan worden gestart met de bouw. Een overdracht naar een andere partij hoeft niet plaats te vinden. De mensen die uw bouwplan hebben ontworpen en voorbereid, coördineren nu het bouwproces onder leiding van de projectleider die verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de planning van uw nieuwe bedrijfsgebouw. In de bouw fase wordt er gewerkt met eigen medewerkers en vaste co-makers en leveranciers.

Stap 7: Turn-key oplevering

Bij de oplevering van uw gebouw steekt u de sleutel in het slot en bent u binnen no-time weer operationeel in uw moderne nieuwe bedrijfsruimte.

Stap 8: Onderhoud, renovatie en verbouwing

BOTEC wil haar opdrachtgevers langdurig ontzorgen als het om het bedrijfsgebouw gaat. Ook wanneer u wilt onderhouden, uitbreiden, verbouwen of renoveren, staat BOTEC voor u klaar.