Het laatste nieuws van en rondom Botec

Voortgang nieuwbouw Thijssens Packaging

Voortgang nieuwbouw Thijssens Packaging 1024 768 Botec

18 oktober is Botec Bedrijfsruimtebouw gestart met het bouwrijp maken wat bestaat uit ontzoden en aanbrengen van menggranulaat. Deze werkzaamheden zijn nodig om een ordelijke en veilige bouwplaats te creëren waarna het uitzetten van het gebouw volgt. Daarna is op 30 oktober jongstleden gestart met de heiwerkzaamheden. Jammer is dat het de afgelopen dagen veel geregend heeft. We gaan er vanuit dat de ingebrachte drains hun werk zullen doen. Er gaan 335 stuks palen de grond in met een totale lengte van, op 65m1, 7 kilometer!

De opdracht omvat het bedrijfsgebouw met een oppervlakte van ca. 4000 m² en hoogte van ca. 10,60 m1 inclusief 500 m² kantoor op de begane grond. Op de 1e en 2e verdieping is eveneens 1000 m² kantoor gesitueerd.